Studenten in Kenia

De studenten, ondersteund door Friends for Life, zijn enorm gemotiveerd om verder te studeren. Zij worden begeleid tijdens en na hun studie. Vervolgens worden zij zelf sponsor van een nieuwe student die hierdoor dezelfde kans krijgt een opleiding te volgen. Meer informatie over Studenten die sponsoren studenten in ons duurzame programma.

De studenten die bij Friends for Life aankloppen voor ondersteuning komen in de meeste gevallen uit een zeer arme omgeving. Dit kan uit een zeer afgelegen gebied zijn maar ook uit de stad. Zowel meisjes als jongens zijn welkom om een aanvraag in te dienen. Omdat meisjes en vrouwen in Kenia nog steeds meer uitdagingen ondervinden om een goed bestaan op te bouwen houden we bij de aanname een 70/20% verhouding aan waardoor we meer meisjes dan jongens in ons bestand hebben.

De studenten zijn gemiddeld tussen 16 en 30 jaar oud en zijn zeer gemotiveerd een studie te starten of hiermee verder te gaan en zijn op zoeken naar (financiƫle) ondersteuning hierbij. Elke student ondergaat een gedegen intake-gesprek waarbij de motivatie en achtergrond van de student wordt getoetst. Daarnaast is het noodzakelijk dat de student een toelatingsbrief heeft van de onderwijsinstelling waar hij of zij verder wilt studeren. Er wordt tenslotte gesproken met decaan, docent en/ of ouders waar mogelijk om zoveel mogelijk te weten te komen van de student.

Indien de intake succesvol is gebleken en een student contract is ondertekend wordt deze zoveel mogelijk begeleid door individuele contactmomenten. Daarnaast wordt de student betrokken bij de organisatie en haar doelstellingen door periodiek evenementen en trainingen te organiseren. Er wordt in een student panel gesproken over de behoeften van de student en de afstemming van het beleid en de werkwijze van Friends for Life. Bijgaand rapport doet verslag van het student panel georganiseerd in 2015:

Rapport student panel april 2015

Door deze nevenactiviteiten te organiseren wordt een student ook na afstuderen ‘Friend’ for Life en zal deze, eenmaal werkzaam, als ambassadeur optreden in het werkveld van een toekomstige afgestudeerde student.