Klachten en opmerkingen

Stichting Friends for Life neemt de verantwoordelijkheid om serieus in te gaan op klachten en opmerkingen over de werkwijze van de stichting.

Deze procedure beschrijft de stappen die genomen worden met betrekking tot het omgaan met klachten of opmerkingen.

Onder een klacht verstaan wij een uiting van ontevredenheid over de werkwijze of aanpak van Stichting Friends for Life. Een klacht geeft de stichting informatie over hoe zij haar communicatie naar betrokkenen kan verbeteren en haar werkwijze mogelijk kan optimaliseren.

Indien u een klacht heeft kunt u deze per email of telefonisch indienen:

Email: info@friendsforlife.nl

Telefoon: +31 (0)70 3242436/ 31 611767420

Indien u een klacht heeft ingediend, worden de volgende stappen ondernomen door de stichting:

  • Uw klacht wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen in behandeling genomen.
  • Uw klacht wordt geregistreerd.
  • De manager van de stichting neemt contact met u op om de klacht en eventuele oplossing(en) te bespreken.
  • Indien de manager geen passende oplossing met u kan vinden, dan zal de manager uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting.
  • Het bestuur doet in de eerstvolgende vergadering een uitspraak over uw klacht en de eventuele opvolging.
  • U wordt op de hoogte gesteld van de uitspraak van het bestuur.
  • Indien van toepassing wordt de oplossing na verloop van tijd met u geĆ«valueerd.