Meerjarenbeleid

In het onderstaand meerjarenbeleid zijn de doelstellingen van Friends for Life voor 2018 – 2020 gedefinieerd:

Meerjarenbeleidsplan Friends for Life 2018 – 2020