Missie en visie

Als missie heeft Friends for Life het verstrekken van studiebeurzen aan meisjes en jongens in Kenia om hen daarmee te stimuleren in het vervolgen van hun studie na de middelbare school. Met een studiebeurs wordt hun de mogelijkheid geboden af te studeren en uiteindelijk een baan te vinden, bij voorkeur binnen Kenia. Het doel op lange termijn is het genereren van inkomen door deze groep jongeren wat uiteindelijk resulteert in een groeiende, stabiele economie en welvaart binnen het land.

Friends for Life wil daarmee bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van Kenia door sponsoring van studiebeurzen aan zo veel mogelijk studenten die hiervoor zelf niet de financiƫle middelen hebben. De volgende voorwaarden gelden hierbij:

  • studenten die een studiebeurs ontvangen sponsoren een volgende student na afstuderen
  • studenten die een studiebeurs ontvangen zoeken na afstuderen een baan, bij voorkeur binnen Kenia.

Friends for Life staat voor een wereld waarin jongeren uit de armste delen in Kenia een sterkere economische positie hebben verworven. Dit geeft hen trots, waardigheid, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen en uiteindelijk een betere en gelijkwaardiger positie.

Kernwaarden

De Stichting Friends for Life werkt transparant, is resultaat gedreven en betrokken bij haar studenten in Kenia. De werknemers van Friends for Life zijn daarnaast sterk verbonden met de organisatie als geheel en streven samen naar eenzelfde doel; het verbeteren van de leefomstandigheden in Kenia. De Friends for Life stichting werkt niet samen met organisaties die betrokken zijn bij vrouwen- en/ of kindermishandeling, kinderarbeid, fraude, afpersing, criminele activiteiten of corruptie.

De Stichting Friends for Life richt zich op jongeren uit gezinnen met minimale financiƫle middelen, duurzame ontwikkelingshulp in plaats van (eenmalige) giften en streeft langdurige samenwerkingsverbanden na met collega-ontwikkelingsorganisaties zolang deze in basis dezelfde waarden hanteren.